TUREB REHBERLİK YASA TASARISINA ONAY VERDİ.

TUREB REHBERLİK YASA TASARISINA ONAY VERDİ.

Sevgili meslektaşım Murat Karabulut, Rehberlik Kanununun hazırlanış aşamasında TURSAPNET’in rolünü yazmış. Ben de alıntılıyorum.

Bizler TURSAPNET olarak, Sayın Bakanın daveti üzerine İstanbul ve Ankara’da birkaç kez ‘Yeni Rehberlik Yasası’ çalışmalarında bulunduk.

Bu toplantılara, TUREB’i temsilen o dönem başkanı Suat Tural, IRO Başkanımız Sayın Sedat Bornovalı ve zaman zaman avukatları katılmışlardır.

Hakan Beyin bu konuda ‘TUREB’e bir bilgilendirme yapılmamış’ demesi ve ‘Sözlü Görüşmeler’ olarak ifade etmesi kendisinin ve kurumsal yapılarının eksikliği ve iletişimsizliği olabilir.

TUREB Başkanı diyor ki; ‘Yasa taslağı maalesef bizim elimize ulaşmadı. TÜRSAB’a da yasa taslağını vermeden toplanan bazı acentecilerle “bu şey” hazırlanmış.’

“BU ŞEY” ne başkan?

Oysa, KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI binasında gerçekleşen toplantılara TÜRSAB adına bir Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRSAB Hukuk Müşaviri de katıldı ve masada tam TUREB Başkanının karşısında oturdu.

Toplantılarda ‘Bazı Acentalar’ diye kategorize edilen kişiler olarak bizler, TURSAPNET’i temsilen; CEMAL KIZILTAN, MURAT KARABULUT ve ben CEM POLATOĞLU bulunduk. TUREB adına teknik görüşlerin bir çoğunu Sayın Sedat Bornovalı sundu. TURSAPNET adına da teknik ve hukuki kısmının müzakeresini Murat Karabulut yürüttü. Ben daha çok, sektörel işleyiş ve hem acentacı hem rehber olmam nedeniyle mesleki tecrübelerimi ilettim. Ama maalesef günah keçisi ben oldum.

Bu durumda başkanın; ‘’Sanki bu kanun ‘Cem Polatoğlu’nun rehber olması için hazırlanmış’’ ifadesi, durumu sulandırmaktan başka işe yaramayan söylemdir.

Aynı dönemde Bakan Beyin talimatıyla yapılan, tamamıyla Teknik ve hukuki altyapının görüşüldüğü birkaç ZOOM toplantısında, eski başkan Suat Tural’ın biz sektör paydaşlarına aşağılayıcı tavrı şaşırtıcıydı.

İşin ilginç tarafı; Rehberlik Yasası içinde olmazsa olmaz olarak gördüğüm, Rehberlerin çalışma koşullarının belirleyiciliği ve Yurtdışı dahil Mesleki Sigorta ve Sağlık Sigortası Güvencesinin, SGK çatısı altında bir çalışma ile zorunlu hale getirilmesini, tıpkı taban ücret uygulaması gibi kanuna taşınmasını TURSAPNET adına ben önermiştim, TUREB değil!

Ayrıca, ACENTA-REHBER ticari ilişkisinin ana sorunu, ‘Sözleşme-Makbuz-Fatura‘ konusu yine TURSAPNET tarafından masaya getirilmiştir.

TUREB tasarının tümüne onay vermiştir.

Gereksiz diyaloglara girmemek adına bugüne kadar konu ile ilgili detay açıklamalarda bulunmadık. Ancak konunun içine sonradan girdiği aşikar olan, ancak sanırız hala konuya vakıf olmayan Hakan Eğinlioğlu, selef Başkan Sayın Suat Tural’ın durumuna düşmek eğiliminde. Bu konuyu o gün de Suat Beyin yaptığı gibi tek taraflı mesnetsiz suçlamalarla ve aşağılayarak değil daha uzlaşmacı ve istişare odaklı yaklaşması doğru olacaktır.

Son olarak bilinmesi için not düşmek isterim, yapılan bu tüm toplantılar ve ikili ve heyet toplantıları sonrası; ‘TÜRKÇE REHBERLİK‘ diye eksik ve kasıtlı yanlış bir tanımlamaya indirilen madde hariç, TUREB tasarının tümüne onay vermiştir. NOKTA..!