Tur ve Turist kelimesi nereden gelir?

İlk kez 1672 yılında Fransa’da bir gezi rehberi düzenlenmiştir.

Bu amaçla hazırlanan rehber, sadece Fransız’lar için değil, Fransa’ya başka ülkelerden gezi için gelenlere de yardımcı olmaya başlamıştır

En önemlisi, bu rehber ile birlikte artık “tur” (tour) sözcüğü, o dönemde, ilk kez, Paris merkez olmak üzere, başka yörelere de yolculuk anlamına gelmekteydi.

“Tur” sözcüğü, ilk kez İngiltere’de kullanılmaya başlanmıştır. Ancak orada, sadece İngiltere’den Avrupa’ya yapılan yolculuklar için söylenmiştir. Hatta o kadar ki, İngiltere dışına gidenleri ülke içinde yolculuk edenlerden ayırmak için, dışarıya gidenlere turist denilmesi, “turist” (tourist) sözcüğünün de ilk kez ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan yeni yeni terimler de dünyanın artık turizme hazırlanmakta olduğunu göstermekteydi.

1789 yılında Fransa’daki ihtilalden sonra Yeniçağ kapanıp, Yakınçağ’a girilmiştir, İlk çağlarda başlayan ticari ve askeri amaçlı yolculuklar Yeniçağ’la birlikte turistik özellikler de kazanmış, ya da başka bir deyişle, insanlar artık gezmek amacıyla da yolculuk etmeye başlamışlardır.

1830’larda demiryolu taşımacılığının gelişmesi ve buhar gücü ile çalışan gemilerin hizmete girmesi, zevk amacıyla seyahatin geniş kitleler arasında yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Seyahatin ucuzlaması, düşük gelir gruplarının da turizm olayına katılmasına ve büyük bir seyahat talebinin
doğmasına yol açmıştır.

1841 yılında İngiltere’de Thomas Cook’un Leicester’den 12 mil uzaklıktaki Lougborough kentinde düzenlenen bir festivale 570 kişilik bir grubu götürmesi, ticari amaçla yapılan ve reklam yoluyla halka duyurulan ilk toplu tren seyahati olarak kabul edilir. Bunun doğal sonucu olarak da Thomas Cook, ilk turizm seyahat organizatorü olarak bilinir. 1840 yılında Londra’da ilk seyahat acentasını açan J.Cook’un firması hızla büyümüş ve günümüzün en büyük turizm şirketlerinden biri olmuştur…