KAMU KAMPLARI ÖZELLEŞTiRiLSiN.

HABER: “KAMU KAMPLARI GECELiĞi 35 TL”

YORUM: EVET, KAMU KAMPLARI KAPANSIN VE ÖZELLEŞTiRiLSiN !!!

Ülkemizde sayıları 400 ü aşkın ve 200 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip olan Kamu Kamplarının, Ülkemiz ekonomisine ve Turizmimize kazandırılması için acil özelleştirilmesi gerekmektedir.

Cumhuriyet dönemimizde başlayan, örneğini aldığımız benzerleri ancak eski doğu bloğu ülkelerinde kalan ve Türkiye’mizin en güzel tatil beldelerini kaplayan bu kamu kamplarında halen günlüğü 35-40 TL karşılığı Konaklama + Sabah Kahvaltısı + Öğle Yemeği + Akşam Yemeği servisleri verilmektedir. (Dikkat verilebilmektedir demedim)

Bu “şanslı kişilerin hepsi ne tasadüf ki sadece üst düzey yöneticilerdir. Bizim ödediğimiz vergilerle tatil yapmaktadırlar. Oysa bu sistemi örnek aldığımız 250 milyonluk Rusya’daki (Eski Sovyetler Birliği) “Dacha“ların, yani kamu kamplarının yatak kapasitesi sadece 25.000’dir. Üstelik bunlar bizdeki gibi aleni Tatil Köyleri değil, gerçek sağlık kampları statüsündedir. Rusya’nın en büyük petrol şirketi Gasprom’a ait bu yerler, Rusya’nın 250 milyon nüfusu ile karşılaştırırsak yok denecek kadar azdır ve hızla özelleştirilmektedir.

Yapılan kaba hesaplara göre Türkiye’de ki bu tesislerin “arsa değerleri toplamı” 100 milyar doları geçmektedir. Peki ne yapılmalıdır?

Kamu Kampları derhal özelleştirilmeli ve başta uluslararası otel zincirlerine satılmalıdır.
Kimse “Bu vatanın bir karış toprağı satılamaz!” edebiyatı da yapmamalıdır. Bu lapları alanlar, bu toprakları alıp bir yerlere götürmeyeceklerdir. Sadece bu tesisleri alıp “ateşin altına elini sokan” uluslararası otel zincirleri veya tröstler; karlılıklarını, çıkarlarını sürekli kılmak için;  ne potansiyel “APO” krizlerini, ne anarşiyi, terörizmi, ne de Müslüman ülke, İnsan, Hayvan Hakları, EU dışı ülke problemleri gündeme “GETİR(T)ECEKLERDiR” Bunu yapan Mısır, Fas ve Tunus gibi yukarıdaki detaylara fazlasıyla sahip ülkeler, arkalarını bu uluslararası tröstlere dayayarak “heyecansız” Turizm sezonları geçirmektedirler. “Kamu çalışanları n’apsın?” edebiyatı da yapılmamalı. Çünkü 4-5 milyon kamu çalışanından ziyadeyeşil yakalıların, üst düzey bürokratların faydalandığı bu tesislerin satışı ile Tüm kamu çalışanlarına tatil paraları, her sene seyahat acentelerinde kullanılmak üzere “Tatil Çeki” olarak verilebilir, Devlete de üstüne milyarlarca dolar kalır. En önemlisi; 200 bin yatak kapasitesi de Türk Turizmine açılır.

NOT: Bu kamu kamplarını maksimum 300.000 kamu çalışanı ve ailesi kullanıyor. Yani kullanıcılar 4-5 Milyon kamu çalışanının %6-7 si. Peki biz ne diyoruz? Ucuz tatil hakkını buralarda kullanamayan (%90) işçi-memur kesiminin de tatil hakkından faydalandırılması istiyoruz. Kamu kamplarının özelleştirilmesi ile oluşacak 200 Milyar doları aşkın fon, “Tatil Çeki” olarak 4-5 Milyon işçi-memura kullandırılsın diyoruz. Ve sadece Tursab’a bağlı seyahat acentelerince kullanılabilecek bu çekler biz Seyahat Acentelerine de milyonlarca potansiyel müşteri ve senede 1.5 Milyar dolardan fazla ciro anlamına gelir diyoruz. Ütopi mi? Bilemem… Ama hesap bu… Kısaca Kamu Kamplarını açık kalsın. Ama ÖZELLEŞTiRELiM, GÜZELLEŞTiRELiM…