BOŞ BiNALARI BELEDiYELER iŞLETSiN !..

BOŞ BiNALARI BELEDiYELER iŞLETSiN !..

                        Ülkemizde miras, anlaşmazlık gibi nedenlerden birçok ev, işyeri ve binalar mahkemeleri bitene kadar boş kalmakta ve

çürümeye terk edilmektedir.

Milli servetimiz sayılan bu binalar senelerce boş kalmamalıdır.

Çözüm; Boş gayrimenkuller, Belediyeler tarafından, kendi bünyelerinde oluşturulan departmanlar aracılığı ile kiraya verilir.

Örneğin; İngiltere’de 3, Avusturya’da 4 sene ve birçok ülkede 2 sene boş kalan, çözüm sürecinin uzayacağı belli olan evleri, binaları, Belediye kiraya verir, işletir.

Mahkeme veya anlaşmazlığın sona ermesi ile birlikte Belediye hak sahiplerine, o güne kadar yapılan masraf ve işletme giderlerini düşerek ev ve binalardan gelen gelirleri ve gayrimenkulleri devreder.

Bu şekilde hem milli servetimiz heba olmaz, hem konut sorunu, kiralardaki artış hatta bazı afet dönemlerinde ihtiyaç sahiplerinin sorunları bir nebze çözülür.