TUR OPERATÖRLÜĞÜ YASASI NASIL OLMALI?

Sevgili Dostlar;
Senelerdir acentalar batar-çıkar, biz de çözümün “Tur Operatörlüğü” sisteminde olduğunu yazar-çizeriz.

Ancak son dönemlerde Tur Operatörlüğü konusu tekrar gündemde. Çünkü Devlet Yetkilileri bu konuda oldukça hassaslar. Biz seyahat acentalarına; Ya tüketiciyi %100 koruyacak bir sistem getirin ya da biz kendi bildiğimiz gibi bir torba yasa çıkartacağız diyorlar. Örnek olarak da tüketici özel yasalarla kurulan bankalara karşı teminatlarla korunurken, biz Turizm Firmalarının topladığımız para karşılığında tüketiciye sadece bir sözleşme yani “kağıt” vermesinin doğru olmadığını belirtiyorlar. Haksız da değiller.

Yani “zil çaldı”. Yumurta kapıda.

Öncelikle TUR OPERATÖRLÜĞÜ nedir? Kısa bir tanımını yapalım;

Tur Operatörlüğü; turizm hareketlerinin en önemli bileşenleri olan konaklama, rehber, yiyecek-içecek, ören yeri, eğlence ve ulaşım gibi ürün ve hizmetleri içeren paket turların önceden herhangi bir talep olmadan hazırlanması ve belirlenen destinasyonların turistik ürün olarak pazarlanması faaliyetlerini içeren hizmetler bütünüdür.

Bu durumda bizler de kendi adımıza bu konuda gerekli incelemeleri yaptık. Dünyada Tur Operatörlüğü yasası için uygulanabilecek 2 makul sistem olduğunu tespit ettik. Biri ALMAN diğeri İNGİLİZ sistemi.

Nedir Alman Sistemi?;   

Bu sistem çok yüksek teminatlar yatırabilen seyahat acentalarını Tur Operatörü olarak kabul eden sistemdir. Türkiye’de bazı büyük firmalarımızın istediği sistem de budur. En az 5 Milyon euro teminat verebilen şirket Tur Operatörü olacaktır. Bu teminatı gösteremeyen acentalar ise ancak tur operatörlerinin “Satış Acentaları” olacaktır. Böylece tur şirketlerinin Türsab ve Bakanlık nezninde kontrolü de kolaylaşacaktır.

Oysa öngörülen bu teminat miktarı da tüketici mağduriyetlerini karşılamaya yetmeyebilir. Örneğin; bir bayramda 50.000 kişiyi yurtdışına götüren tur operatörü, ortalama kişi başı 1.000 eurodan turunu satarsa 50 milyon toplar. 50 milyon euro risk taşıyan acentaya da 5 milyon euro teminat az gelir. Ayrıca kendimize soralım; Türkiye’de kaç acenta 5 milyon euro teminat yatırabilir? 10 bilemediniz 20 acenta. Geri kalan 9000 acenta ya sektörden uzaklaşacak ya da teminat verebilen 5-10 tur operatörünün satış acentası olacak. Kendi turunu yapmak isteyen acentalar da bu tur operatörlerinin teminatı yani kanatları! altında operasyonlarını gerçekleştirebileceklerdir.

 Nedir İngiliz Sistemi?;   

Sigorta sistemi vasıtası ile aynen arabalarda ki FULL-KASKO gibi, tüketicinin mağduriyetine karşı yolcularını %100 tur bedeli karşılığında sigortalayan tur şirketleri “tur operatörü” sayılır. Zaten burada maksat da, yetkililerin aradıkları da budur. Bu sistem; firmanın büyük veya küçüklüğü ile orantılı değil, tamamen güvenilirlik ve şirketin kapasitesi kadar teminata dayalı bir sistemdir.

İngiliz sisteminde; Sigortalanan Tur Operatörü’nün kendisidir. Sigorta şirketi acentayı adeta kredi verecekmiş gibi araştırır, sorgular. Ona göre teminat alır.

Örneğin; En “pik” (yüksek) sezonda, ör. bayramda kaç kişi bu seyahat acentası ile tura katılmaktadır? Bu çok gerekli, çünkü acenta batarsa sigorta şirketi bir seferde kaç kişiye parasını geri ödemek zorunda kalacağını bilmelidir.

Örnek acenta; senede 1000 kişi pik dönemde de 300 kişi taşısın. Tur ortalaması da 500 euro olsun. Sigortanın riski 300kişi X 500 euro = 150.000 Euro’dur.

Sorular;
S – B2B yani acentadan acentaya satışlarda sigorta nasıl işleyecek.?
C – Nihai müşteriye satış yapan acenta Tur Operatörü ise poliçeyi keser. Eğer seyahat acentası ise tur operatörü  yani servis sağlayıcı poliçeyi keser.

S – Peki iki acentanın aralarında bir sorun çıkarsa ne olacak?
C – Bu sorun ticaridir. Konumuzla alakası yoktur. Ancak her kurumun mali sorumluluk sigortası yaptırması önemlidir. (Ör. Beymen’den mal aldınız. Malı fason atölye yaptı. Mal bozuk çıktı. Tüketiciye göre sorumlu Beymen’dir. Diğeri Beymen ile Fason atölye arasında ticari bir sorundur)

S – Poliçeler ne zaman kesilecektir?
C – Poliçeler müşterinin ilk ödemeyi yaptığı anda makbuz ve tur kayıt formu ile birlikte teslim edilecektir. Yani erken rezervasyonda da bu kural geçerlidir. Poliçe tüketicinin teminatıdır.

S – Poliçe nasıl bir şey olacak?
C – “Kıymetli kağıt” sayılacak olan numaratörlü, hologramlı Poliçe, Sigorta şirketi tarafından acentanın belirli bir müddet için (Ör.1 sene veya daha az) öngördüğü yolcu sayısı adedi kadar verilecektir. Sisteme sadece internetten ve acenta şifresi ile girilebilecektir. Toplam poliçe risk sınırı Sigorta şirketi tarafından belirlenen rakamı geçemeyecektir. Tur bedeli karşılığında kesilen poliçe toplam riskimizden (teminatımızdan) otomatik olarak düşecektir. Ör. Teminatımız 500.000 TL . Tur bedeli kişi başı 1000TL olan 40 kişi sattı isek  500.000 TL’dan 40X1000=40.000 TL düşer. Teminat 460.000 TL Kalır. Her bir poliçe kestiğimizde 1000’er TL teminatımızdan düşer. Müşteri turunu tamamlayıp hasarsız döndüğünde ise kesilen teminat miktarı otomatik olarak tekrar Tur Operatörünün hesabına eklenir.

S – Poliçem biterse veya daha pahalı tur satıp limitimi aşarsam ne olacak?
C – Poliçe biterse ve yolcular “hasarsız” dönerse Sigorta şirketi acentaya kullandığı kadar ek poliçe verecektir. Hasarsız dönen yolcuların teminatları tespit edilen süre sonunda yeniden poliçelere eklenecektir. Limit aşımına gelince; bu sorun Sigorta ve Acenta arasında teminatlarla çözülebilecek basit bir sorundur. Teminatını arttırır ve ek poliçe alır.

S – Incoming yapıyorum. Konu beni ilgilendirir mi?
C – Hayır.

S – Günübirlik tur yapıyorum. Konu beni ilgilendirir mi?
C – İlgilendirir. Siz de para topluyorsunuz, sizin de kaza-bela riskiniz var. Sizin sigortanız belki 3, 5 TL ama siz de müşterine sigorta yapacaksınız. Ayrıca; en çok günübirlik  turlarda görünen kaçak acentacılığı önlemenin bir yolu da budur.

S – Kapalı gruplara, Şirketlere, Derneklere çalışıyorum. Mais, Kongre yapıyorum. Ben de Kasko sigortası yaptıracak mıyım?
C – Sizinki “TİCARİ AKİT” Yani karşı şirketle sizin aranızda bir ticari sözleşmeye dayalı. Eğer müşterinizin ekstra bir talebi yoksa Kasko sigortası yaptırmaya mecbur değilsiniz.

Not: Türsab ve Bakanlığımızın bu konuda Tüketiciye kamu spotu olarak uyarıları olmalıdır.

Sevgilerimle