Terör Turizmi Vurdu

Turizmciyi överken güzel

Bacasız sanayi

Cari açığı kapatıyor

Katma değeri en yüksek sektör

Kültürlerin kaynaşmasına katkı sağlıyor

Çevre bilincinin artmasına katkı sağlıyor

52 sektörü besliyor

İşsizliğe en iyi ilaç olan sektör

Hassastır turizm tüketicisi
Kar yağar bizi üşütür bir havalar düzelsin
Seçim yaklaşır bir görelim derler
Dolar çıkar bizi vurur bir dolar düşsün
Diyarbakırda bomba patlar bizi etkiler bir durum düzelsin